Oferta

Concordia OT - Konserwacja

Elektryk (outsourcing)

Konserwacja(24h) instalacji elektrycznej oraz domofonowej, w szczególności:
Utrzymanie we właściwym stanie technicznym wszystkich urządzeń monitorujących (domofonów i kamer) i elektrycznych nie będących w zakresie eksploatacji Zakładu Energetycznego, znajdujących się w częściach wspólnych budynku od złącza do indywidualnych liczników na wejściu do lokali tzw. obwody administracyjne, w tym:

Hydraulik (outsourcing)

Konserwacja(24h) instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynku/-ach, w szczególności:

W zakresie konserwacji instalacji zimnej i ciepłej wody:

Konserwacja instalacji wewnętrznej zimnej wody od zaworu za wodomierzem głównym do wodomierzy w mieszkaniach oraz ciepłej wody od zaworów odcinających w kotłowni do wodomierzy w lokalach, w tym:

W zakresie konserwacji instalacji kanalizacyjnych:
W zakresie konserwacji instalacji CO:
W zakresie konserwacji instalacji gazowej:

Konserwacja instalacji gazowej od głównego zaworu w budynku do indywidualnych liczników na wejściu do lokali, w tym: