Oferta

Concordia OT - Przeglądy

Przeglądy prawem przewidziane wynikające z przepisów prawa, jak również przeglądy wynikające z umów, tzw. przeglądy gwarancyjne. Obydwa te przeglądy wykonujemy, a dodatkowo prowadzimy na zlecenie naszych klientów Książki Obiektów Budowlanych jak również książek serwisowych do których wpisywane są przeglądy gwarancyjne. Każdy z przeglądów zakończony jest protokołem podpisanym przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego – obiekty budowlane, w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez Właściciela lub Zarządcę Nieruchomości okresowej kontroli stanu technicznego.

Concordia Obsługa Techniczna oferuje realizację przeglądów budowlanych:
Wykonane przez nas protokoły z przeglądów zawierają ocenę:
Naszym Klientom oferujemy wykonanie szeregu specjalistycznych przeglądów i kontroli, takich jak: