Oferta

Concordia OT - Serwis

Concordia Obsługa Techniczna (Concordia OT) specjalizuje się w obsłudze technicznej obiektów mieszkaniowych oraz komercyjnych. Zapewniamy niezakłóconą bieżącą eksploatację instalacji i urządzeń służących obsłudze każdego budynku. Prowadzimy bieżącą obsługę techniczną budynków mieszkalnych, biurowych, magazynowanych a także handlowych. Dzięki naszemu doświadczeniu, a także usługom świadczonym przez wyspecjalizowanych w danym zakresie wykonawców, instalacje i urządzenia są sprawne, bezawaryjne, przygotowane do działania. Stawiamy na prewencyjne dziania, zapobiegamy zamiast usuwać awarie.

Stworzyliśmy procedury umożliwiające bieżącą kontrolę klientów nad wykonanymi pracami poprzez każdorazowe wprowadzenie protokołu wykonanych czynności. Dzięki tym zasadom, każda praca jest potwierdzona, a usterka lub awaria usunięta.

 

W ramach naszej usługi w zakresie obsług technicznej wykonujemy między innymi:
Typy awarii (usterek) i odpowiadające im czasy reakcji:

alarmowy – oznacza awarię lub usterkę uniemożliwiające świadczenie przez daną placówkę usług lub zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników lub jego klientów, włączając w to całkowite lub częściowe odcięcie energii elektrycznej, drzwi do pomieszczeń, awarię drzwi lub okien uniemożliwiającą ich zamknięcie, wybicie szyb, zalanie placówki – czas reakcji:

pilny – oznacza awarię lub usterkę nie będącą zdarzeniem alarmowym lub zwykłym, utrudniającym świadczenie usług lub obniżającym komfort ich wykonywania lub komfort pracy, włączając w to brak ogrzewania, uszkodzenia dachu (nie powodujące zalania placówki), przepalenie źródeł światła zewnętrznego lub reklam – czas reakcji: do 48 godzin

zwykły – oznacza awarię lub uszkodzenia inne niż pilne i alarmowe, negatywnie wpływające na wygląd placówki, powodujące obniżenie estetyki placówki, włączając w to uszkodzenia lub zabrudzenia elewacji, reklam zewnętrznych, uszkodzenia lub zabrudzenia elementów mebli np. szuflad, szaf, krzeseł lub podłogi – czas reakcji: w uzgodnieniu z managerem placówki.